'Saavedra Toral, Daniel'. 31 títulos.

Guide for de design, construction and maintenance of natural stone for external paving.

Fecha: 07/2012 | ISBN: 978-84-9839-427-6 | 1 ePub | Inglés | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor/a Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia (11), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 4,19 Euros, trata sobre Construcción de edificios y materiales.

Atención e apoio psicosocial domiciliario : técnicas de rehabilitación psicosocial, apoio ás xestións cotiás e comunicación co dependente e o seu contorno.

Fecha: 02/2012 | ISBN: 978-84-9839-396-5 | 342 páginas 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Traducción Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Judith Andrés Sendra, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 24,95 Euros, trata sobre las materias Asistencia social y Psicología social, grupal o colectiva.

Apoio domiciliario e alimentación familiar : o asistente como eixo central na xestión e mantemento do fogar do dependente.

Fecha: 12/2011 | ISBN: 978-84-9839-397-2 | 428 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: cart. | Traducción Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autores/as Judith Andrés Sendra y Celia Manuela Barbazán Pereira, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 24,95 Euros, trata sobre las materias Asistencia social, Dietética y nutrición y Medicina geriátrica.

Técnicas de soporte vital básico e de apoio ao soporte vital avanzado : pautas para unha primeira intervención rápida e eficaz.

Fecha: 10/2011 | ISBN: 978-84-9839-384-2 | 256 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Traducción Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor José Antonio Ponce Gutiérrez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 20,14 Euros, trata sobre MEDICINA.

Técnicas de inmobilización, mobilización e traslado do paciente : técnicas de soporte vital básico : comunicacións e seguridade viaria.

Fecha: 07/2011 | ISBN: 978-84-9839-383-5 | 224 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor Manuel Guinot García, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 20,14 Euros, trata sobre MEDICINA.

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas : as claves da medicina de catástrofes.

Fecha: 07/2011 | ISBN: 978-84-9839-377-4 | 256 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor Cesáreo Álvarez Rodríguez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre MEDICINA.

Operacións de mantemento preventivo do vehículo e control da súa dotación material : normativa, operativa e directrices para as operacións con vehículos de transporte sanitario.

Fecha: 07/2011 | ISBN: 978-84-9839-381-1 | 320 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Industrias postales y de telecomunicaciones.

Técnicas de apoio psicolóxico e social ao paciente e familiares : estratexias para o control emocional en situacións de emerxencia.

Fecha: 07/2011 | ISBN: 978-84-9839-382-8 | 136 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Traductores/as Rebeca Besada Fernández y Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Enfermería y ayuda a domicilio.

Loxística sanitaria en situacións de atención a múltiples vítimas e catástrofes 1 : bases da organización dos equipos de emerxencias nas crises.

Fecha: 06/2011 | ISBN: 978-84-9839-379-8 | 260 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor Carlos Alberto Fernández Otero, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Enfermería de urgencias y emergencias.

Emerxencias sanitarias e dispositivos de risco previsíbel : preparación e execución de plans de emerxencias e protocolos de actuación.

Fecha: 03/2011 | ISBN: 978-84-9839-378-1 | 157 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor Jesús Recio Pérez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre las materias EUROPA y Medicina de urgencias y emergencias.

Técnicas de apoio psicolóxico e social en situacions de crise : como desenvolver as habilidades axeitadas ante situacións de emerxencia.

Fecha: 03/2011 | ISBN: 978-84-9839-380-4 | 284 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor Manuel Armayonez Ruiz, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Enfermería y ayuda a domicilio.

Hixiene e atención sanitaria domiciliaria : observación funcional e asistencia sanitaria para o usuario de axuda a domicilio.

Fecha: 01/2011 | ISBN: 978-84-9839-395-8 | 498 páginas il. col. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Traducción Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Laura Barbero Miguel, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 24,95 Euros.

Trata sobre las materias Asistencia social, Higiene, Sistemas y servicios de salud, Medicina geriátrica y HUMOR.

Proceso económico-administrativo nas axencias de viaxes : a xestión económico-administrativa nas axencias de viaxes.

Fecha: 11/2009 | ISBN: 978-84-9839-153-4 | 220 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Noelia Cabarcos Novás (10), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 18,22 Euros, trata sobre Industria del turismo.

Business English : aprende un inglés para negocios dun xeito sinxelo.

Fecha: 11/2009 | ISBN: 978-84-9839-182-4 | 136 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor Francisco Javier Ablanedo Alberdi, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Educación para adultos, aprendizaje continuo.

Primeiros auxilios : nocións básicas de auxilio en situacións de emerxencia.

Fecha: 11/2009 | ISBN: 978-84-9839-155-8 | 210 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autor José Manuel Costa Vázquez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Servicios de primeros auxilios y de auxiliares sanitarios.

Promoción e venda de servizos turísticos : comercialización de servizos turísticos.

Fecha: 11/2009 | ISBN: 978-84-9839-154-1 | 196 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Noelia Cabarcos Novás (10), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 18,22 Euros, trata sobre Industria del turismo.

Xestión de unidades de información e distribución turística : as unidades de información e distribución turística.

Fecha: 11/2009 | ISBN: 978-84-9839-152-7 | 210 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 9,62 Euros, trata sobre Industria del turismo.

Coctelaría e enoloxía : consellos para unha preparación e servizo excelentes de viños e cócteles.

Fecha: 08/2009 | ISBN: 978-84-9839-149-7 | 110 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Gloria Gallego Rodríguez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 19,22 Euros, trata sobre las materias Tecnología de alimentos y bebidas y COCINA/COMIDAS Y BEBIDAS, ETC..

Inglés atención ao cliente : aprenda a comunicarse en inglés cos seus clientes de forma fácil e sinxela.

Fecha: 05/2009 | ISBN: 978-84-9839-151-0 | 264 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Alejandra Inmaculada Souto Moure (10), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 18,22 Euros, trata sobre Didáctica: lengua inglesa. Destrezas de lectura y escritura.

Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional : papel do profesional sociosanitario na atención interdisciplinar da dependencia.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-216-6 | 310 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Rocío Pollo Martín, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 19,18 Euros, trata sobre las materias Asistencia social, Profesión médica y Enfermería.

Apoio psicosocial, atención relacional e atención comunicativa en institucións : promoción do benestar persoal e social das persoas dependentes.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-215-9 | 310 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Judith Andrés Sendra, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 19,18 Euros, trata sobre Asistencia social.

Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións : papel do profesional sociosanitaria na asistencia física a personas dependentes.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-212-8 | 310 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora María del Pilar Soldevilla de la Esperanza, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 19,18 Euros.

Trata sobre las materias Asistencia social, Profesión médica, Dietética y nutrición y Enfermería.

Intervención na atención sociosanitaria en institucións : resposta asistencial as necesidades especiais das persoas dependentes.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-214-2 | 310 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Laura Barbero Miguel, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 19,18 Euros, trata sobre Asistencia social.

Inglés para restaurante bar : guía práctica para camareiros de restaurante bar.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-135-0 | 219 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autores/as Alejandro Alonso Martínez y Sabela González Panizo (11), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 18,22 Euros, trata sobre las materias Inglés, LENGUAS y Industria hostelera.

Promoción da igualdade : o reto da sociedade do século XXI.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-134-3 | 72 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora Susana Cela López, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 5,72 Euros, trata sobre Derechos civiles y ciudadanía.

Prevención de riscos laborais : guía básica de información aos traballadores en prevención de riscos laborais.

Fecha: 03/2009 | ISBN: 978-84-9839-133-6 | 88 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor Víctor Manuel Cabaleiro Portela (22), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 5,72 Euros, trata sobre Cuestiones de higiene y seguridad.

Flash CS3.

Fecha: 04/2008 | ISBN: 978-84-415-2393-7 | 1104 páginas 24x17 centímetros. 1 CD-ROM | Encuadernación: cart. | Traducción Inglés | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autores/as Robert Reinhardt y Snow Dowd, traductores/as Margarita Fernández-Villaverde del Valle (30) y Daniel Saavedra Toral.

Publicado por la editorial Anaya Multimedia forma parte de la colección La biblia de (Anaya Multimedia), con un precio de 76,35 Euros, trata sobre PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA/DESARROLLO DE SOFTWARE.

Base de datos Access : aplicacións fundamentais e manexo básico dunha base de datos.

Fecha: 02/2008 | ISBN: 978-84-9839-110-7 | 136 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano

Autores/as Carlos Fernández Pérez (10) y Ana María Villar Varela (38), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, trata sobre Access.

Deseño e creación de páxinas web : guía práctica de métodos, técnicas e procedementos.

Fecha: 02/2008 | ISBN: 978-84-9839-111-4 | 136 páginas il. 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Traducción Castellano | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor Roberto Seijo Pérez, traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Ideaspropias Editorial, con un precio de 17,26 Euros, trata sobre Gráficos y diseño web.

Manipula tus fotografías digitales con Photoshop CS3.

Fecha: 01/2008 | ISBN: 978-84-415-2356-2 | 432 páginas 24x19 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Traducción Inglés | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autor Scott Kelby (35), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Anaya Multimedia forma parte de la colección Títulos especiales (Anaya Multimedia), con un precio de 46,63 Euros, trata sobre las materias FOTOGRAFÍA Y FOTÓGRAFOS y Edición de fotos e imágenes.

O neno do pixama a raias.

Fecha: 12/2007 | ISBN: 978-84-96957-20-6 | 192 páginas il. 14.5x21 centímetros. | Encuadernación: rústsolap. | Gallego | Traducción Inglés | Edición 1ª ed., 9ª imp.

Autor John Boyne (45), traductor Daniel Saavedra Toral. Publicado por la editorial Faktoría K de Libros forma parte de la colección 'Narrativa K', con un precio de 13,44 Euros, trata sobre las materias Inglés y FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA.