'Utgés Fontdevila, Josep Maria'. 24 títulos.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 1. 1º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Les xifres fins al 9. Els nombres naturals del 10 al a9.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4550-3 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección Innova, con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 6 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 12. 4º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Mesures geomètriques. Angles i girs. Construccions geomètriques. La representació de dades. El plànol.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4561-9 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustradores/as Oriol Malet (59) y Estudi Els Altres (91).

Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 9 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 2. 1º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Sumes i restes fins al 19. Els nombres naturals del 20 al 100.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4551-0 | 36 páginas 29x22 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 6 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 3. 1º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : La suma i la resta. L'espai i la representació de dades. Mesures.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4552-7 | 36 páginas 29x22 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 6 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 4. 2º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Els nombres de dues xifres. Els nombres naturals del 100 al 999.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4553-4 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 7 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 5. 2º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : La suma i la resta de nombres de tres xifres. La resta portant-ne. La multiplicació. Geometria.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4554-1 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 7 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 6. 2º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : El temps. Els diners. Els gràfics. Mesures de longitud, pes i capacitat.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4555-8 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 7 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 9. 3º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Línies i angles. Simetria. Figures planes. Cossos geomètrics. Temps. Diners. Longitud. Massa. Capacitat. Representació de dades.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4558-9 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustradores/as Oriol Malet (59) y Estudi Els Altres (91).

Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 8 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 11. 4º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : La divisió per dues xifres. Les fraccions. Nombres decimals: suma, resta, càlcul mental, dècimes i centèsimes.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4560-2 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Cicle Mitjà - Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 9 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 16. 6º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Múltiples i divisors. Nombres primers. Potències. Descomposicó factorial. Mínim común múltiple i màxim comú divisor.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4565-7 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 11 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 17. 6º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Estimació de productes. Fraccions: simplificació i càlculs. Nombres decimals: arrodoniment i divisions.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4566-4 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Edad de interés: a partir de 11 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 18. 6º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Percentatges. Proporcions. Mesures. Bisectriu i mediatriu. Circumferència. Estimació d'àrees. Poliedres. Volum. Coordenades. Gir i simetria.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4567-1 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 11 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 14. 5º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Nombres decimals: caracterització, descomposició i operacions. Càlculs amb unitats de temps. Equivalència entre unitats de longitud.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4563-3 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 10 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 15. 5º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Angles. Perímetre. Triangles. Àrea de rectangles i triangles. Unitats de superfície. Descompondre polígons. Poliedres. Gràfics. Possibilitats.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4564-0 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 10 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 8. 3º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : La multiplicació per una xifra sense portar-ne i pontant-ne. La divisió sense residu i per una xifra amb residu. Franccions simples.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4557-2 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustradores/as Oriol Malet (59) y Estudi Els Altres (91).

Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 8 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 10. 4º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Nombres naturals: descomposició. Les xifres romanes. La multiplicació per dues xifres. La divisió per una xifra.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4559-6 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustradores/as Oriol Malet (59) y Estudi Els Altres (91).

Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 9 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 13. 5º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Nombres naturals: descomposició, sèries, càlculs. Fraccions: equivalència, sumes i restes amb el mateix denominador.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4562-6 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 10 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Practica amb Barcanova. Matemàtiques 7. 3º Educación Primaria. Cuaderno del Alumno. Catalunya, Illes Balears : Els nombres naturals de quatre i cinc xifres. Suma, resta i resta portant-ne amb nombres de fins a cinc xifres.

Fecha: 04/2018 | ISBN: 978-84-489-4556-5 | 36 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustradores/as Oriol Malet (59) y Estudi Els Altres (91).

Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Material Complementari Primària - Quaderns De Matemàtiques', con un precio de 3,46 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 8 años y Didáctica: matemáticas y numerización.

Món matemàtic, matemàtiques, 3 Educació Primària (Baleares, Cataluña) : Quaderns de treball de competències bàsiques.

Fecha: 03/2010 | ISBN: 978-84-489-2534-5 | 112 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán | Edición 1ª ed., 2ª imp.

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección Materials Educatius - Educació Primària - Cicle Mitjà, con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 8 años y MATERIAL DIDÁCTICO.

Món matemàtic, matemàtiques, 1 Educació Primària (Catalunya, Illes Balears). Quaderns de treball de competències bàsiques.

Fecha: 03/2010 | ISBN: 978-84-489-2532-1 | 112 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán | Edición 1ª ed., 2ª imp.

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Educació Primària - Cicle inicial', con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Edad de interés: a partir de 6 años y MATERIAL DIDÁCTICO.

Món matemàtic, matemàtiques, 2 Educació Primària (Catalunya, Illes Balears). Quaderns de treball de competències bàsiques.

Fecha: 03/2010 | ISBN: 978-84-489-2533-8 | 112 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán | Edición 1ª ed., 2ª imp.

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Educació Primària - Cicle inicial', con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 7 años y MATERIAL DIDÁCTICO.

Món matemàtic, matemàtiques, 4 Educació Primària (Baleares, Cataluña). Quaderns de treball de competències bàsiques.

Fecha: 03/2010 | ISBN: 978-84-489-2535-2 | 112 páginas 29x23 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Catalán | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila. Publicado por la editorial Editorial Barcanova, con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Escuelas primarias e intermedias y MATEMÁTICAS.

Món matemàtic 5, Matemàtiques, 5 Educació Primària (Catalunya, Illes Balears) : Quaderns de treball de Competències bàsiques.

Fecha: 05/2009 | ISBN: 978-84-489-2428-7 | 112 páginas 22x29 centímetros. Incluye CDROM | Encuadernación: rúst. | Catalán | Edición 1ª ed., 2ª imp.

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Educació Primària - Cicle Superior', con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 10 años y MATERIAL DIDÁCTICO.

Món matemàtic, 6 Educació Primària (Catalunya, Illes Balears) : Quaderns de treball de competències bàsiques.

Fecha: 05/2009 | ISBN: 978-84-489-2429-4 | 112 páginas 22x29 centímetros. Incluye CDROM | Encuadernación: rúst. | Catalán

Autores/as Jordi Achón (38) y Josep Maria Utgés Fontdevila, ilustraciones de Estudi Els Altres (91). Publicado por la editorial Editorial Barcanova forma parte de la colección 'Materials Educatius - Educació Primària - Cicle Superior', con un precio de 11,68 Euros, trata sobre las materias Educación Primaria, Edad de interés: a partir de 11 años y MATERIAL DIDÁCTICO.