'Sánchez Carreira, María del Carmen'. 10 títulos.

Os sectores económicos a nivel mundial e a súa influencia no desenvolvemento.

Fecha: 11/2016 | ISBN: 978-84-16954-08-7 | Pdf

Autores/as María del Carmen Sánchez Carreira, Óscar Rodil Marzábal y Pedro Varela Vázquez. Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC forma parte de la colección 'Unidade didáctica', con un precio de 1,65 Euros, trata sobre ECONOMÍA.

Os recursos do sistema económico mundial.

Fecha: 02/2016 | ISBN: 978-84-16533-42-8 | Pdf

Autores/as María del Carmen Sánchez Carreira, Óscar Rodil Marzábal y Pedro Varela Vázquez. Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, con un precio de 1,65 Euros, trata sobre ECONOMÍA.

Os recursos naturais e a cuestión ambiental.

Fecha: 02/2015 | ISBN: 978-84-16183-52-4 | Pdf | Gallego

Autores/as María del Carmen Sánchez Carreira y Óscar Rodil Marzábal. Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC forma parte de la colección Unidades didácticas, con un precio de 1,65 Euros, trata sobre Economía medioambiental.

Desenvolvemento económico : conceptos, teorías e realidade.

Fecha: 11/2013 | ISBN: 978-84-15876-58-8 | 1 Pdf | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autores/as María del Carmen Sánchez Carreira y Óscar Rodil Marzábal. Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC forma parte de la colección Unidades didácticas, con un precio de 1,65 Euros, trata sobre ECONOMÍA.

A mercantilización e a regulación do coñecemento.

Fecha: 11/2010 | ISBN: 978-84-9887-486-0 | 1 archivo de Internet (5,63 Mb) (EPUB) | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Otras tareas María del Carmen Sánchez Carreira (coord.) y Óscar Rodil Marzábal (coord.). Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, con un precio de 8,48 Euros.

Trata sobre las materias Gallego (galego), LENGUAS, Sociología y Gestión y técnicas de gestión.

A mercantilización e a regulación do coñecemento. (Dup.)

Fecha: 11/2010 | ISBN: 978-84-9887-404-4 | 1 archivo de Internet (5,63 Mb) (PDF) | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Otras tareas María del Carmen Sánchez Carreira (coord.) y Óscar Rodil Marzábal (coord.). Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, con un precio de 8,48 Euros.

Trata sobre las materias Gallego (galego), LENGUAS, Sociología y Gestión y técnicas de gestión.

A mercantilización e a regulación do coñecemento. (Dup.)

Fecha: 07/2009 | ISBN: 978-84-9887-133-3 | 253 páginas 21x15 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Otras tareas Óscar Rodil Marzábal (coord.) y María del Carmen Sánchez Carreira (coord.). Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, con un precio de 17,31 Euros, trata sobre las materias Sociología y Gestión y técnicas de gestión.

A privatización da empresa pública española : repercusións na economía galega.

Fecha: 11/2007 | ISBN: 978-84-8341-197-1 | 232 páginas 22x14 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora María del Carmen Sánchez Carreira. Publicado por la editorial Edicións A Nosa Terra. Promocións Culturais Galegas, S.A. forma parte de la colección 'Campus', con un precio de 14,42 Euros, trata sobre las materias Comercio interior y Gestión y técnicas de gestión.

A empresa pública e a innovación : estudo da experiencia española.

Fecha: 11/2006 | ISBN: 978-84-8485-211-7 | 228 páginas 24x17 centímetros. | Encuadernación: rúst. | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora María del Carmen Sánchez Carreira. Publicado por la editorial Ediciós do Castro forma parte de la colección 'Cadernos da Área de Ciencias Económicas', con un precio de 14,42 Euros, trata sobre Gestión y técnicas de gestión.

O papel do sector público empresarial na innovación : aproximación á experiencia española no contexto privatizador do período 1980-2003.

Fecha: 10/2006 | ISBN: 978-84-9750-703-5 | 1 CD-ROM | Gallego | Edición 1ª ed., 1ª imp.

Autora María del Carmen Sánchez Carreira. Publicado por la editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, con un precio de 6,00 Euros, trata sobre Economía política.