'COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA' › 'BASES DE DATOS' › 'Software para bases de datos'. Materias subordinadas.

  • Oracle.
  • Access.
  • FileMaker.
  • SQL Server / MS SQL.
  • SQLite.
  • MySQL.
  • PostgreSQL.
  • IBM DB2.
  • Sybase.